1 juli 2022

288 - uit het radionieuws van 1-7-1962: minimumsnelheden

60 jaar geleden meldt het radionieuws dat het Rijksmuseum in Amsterdam een opknap- en uitbreidingsbeurt heeft gehad. “Staatssecretaris Scholten heeft vanmorgen een complex van 30 nieuwe zalen geopend, waaronder een nieuwe aula, de David Roëll zaal.”

“Verder buitenlands nieuws: Om middernacht zijn de vroegere Belgische beheersgebieden in Afrika, Roeanda en Oeroendi onafhankelijk geworden. Oeroendi heeft zijn naam veranderd en heet voortaan Boeroendi. De uittocht van de Europeanen is tot nu toe kalm verlopen. De verhouding tussen de blanken en de inboorlingen is goed.”  So far so good, zullen we maar zeggen (afgezien van de woordkeuze, die het ANP nu niet meer zal bezigen).

Nee, dan de zorgen in eigen land. Uit het bulletin van 9 uur: “De ANWB onderzoekt de vraag of verkeersongelukken het gevolg kunnen zijn van een te lage snelheid. Er is een vermoeden dat te langzaam verkeer, zoals dat van toeristen, een bron van gevaar is. De ANWB meent dat als er verband bestaat tussen ongelukken en langzaam rijden ook minimumsnelheden moeten worden ingevoerd.”
Wij inboorlingen (mag ik wel zeggen) zullen die toeristen eens een lesje lezen. Du dahr, aufschiessen !

30 juni 2022

287 - uit het radionieuws van 30-6-1962: de Tour

Een willekeurige dag in de Ronde van Frankrijk, 60 jaar geleden. Het ANP om 18.00 uur:
“Wielrennen - de Ronde van Frankrijk. De 7e etappe van Quimper naar Saint Nazaire is gewonnen door onze landgenoot Huub Zilverberg. Hij reed de 200 km in 4 uur, 30 minuten en 55 seconden. Tweede werd de Nederlander Bas Maliepaard en derde de Italiaan Baffi, beiden in dezelfde tijd als de winnaar. De vierde plaats was voor de Belg Claes en vijfde werd onze landgenoot Piet van Est. De Nederlander Ab Geldermans behoudt de gele leiderstrui. In het algemeen klassement heeft hij een voorsprong van 23 seconden op de Belg Hoevenaars. Derde staat de Fransman Darrigade, met 2 minuten en 22 seconden achterstand op Geldermans. Piet van Est neemt in het algemeen klassement de zevende plaats in en Stolker de elfde.”
Dat is nondeju niet niks, zo’n uitslag. Etappewinst voor Nederland en een landgenoot in de gele trui. Dat maakt nieuwsgierig naar de afloop, dus ik heb stiekem gekeken in de bulletins van zondag 15 juli 1962. En daar klinkt het om 18.00 uur: “De Fransman Anquetil is voor de derde maal winnaar geworden van de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot Ab Geldermans is in de einduitslag als vijfde geklasseerd.”

Foto:  Ab Geldermans, Jacques Anquetil  en Mies Stolker 1962  (Harry Pot, creative commons)

29 juni 2022

286 - uit het radionieuws van 29-6-1962: Churchill op vorkheftruck

Gisteren, 60 jaar geleden, brak Sir Winston Churchill in Monaco zijn been. Vandaag bericht het ANP ons over zijn thuiskeer: “Sir Winston Churchill werd op het vliegveld van Londen, met brancard en al, door een vorkheftruck naar een ziekenauto gereden. Langs de route naar het ziekenhuis werd Churchill door duizenden mensen toegejuicht. Hij beantwoordde de groet met het bekende V-teken uit de tweede wereldoorlog.”
Dat is wat de mensen op het radionieuws willen horen. En geen lulverhaal als in het bulletin van 13.00 uur. “De Senaat van het Groningse studentencorps ‘Vindicat atque Polit’ is, bij gelegenheid van het 66ste lustrum van de Amsterdamse gemeente-universiteit, ontvangen door de Amsterdamse gemeentesecrataris meester Van den Berg. Ze maakten de reis als onze voorouders 100 jaar geleden, met de postkoets naar Zwartsluis en vandaar per boot. De gasten uit het Noorden vertelden dat ze onderweg waren overvallen, waarbij ze hun lustrumdames zijn kwijtgeraakt. De gemeentesecretaris gaf hun de verzekering dat ze die later wel zouden terugvinden in het Maagdenhuis. Daar werd het gezelschap later ontvangen door de rector-magnificus, professor Kok.”
Ik stel me mijn omes en tantes voor in 1962, bij wie ik vaak ging logeren. Boerenmensen die iedere dag, na de berichten voor land- en tuinbouw, ook naar het 1 uur nieuws luisterden. En dan komt dit gezever over corpsstudenten langs.  Wat een armoe.

 

Original press photo of Sir Winston S. Churchill being carried out of Middlesex Hospital on 21 August, 1962, cigar in hand

28 juni 2022

285 - uit het radionieuws van 28-6-1962: u bent gewaarschuwd

Vandaag wordt nagenoeg de hele dag op de radio gemeld dat Sir Winston Churchill (87) in Monaco is gevallen en zijn dijbeen heeft gebroken. Het Britse regeringstoestel is naar Nice gezonden om hem op te halen. In wel zes bulletins wordt dit nieuws herhaald, waar ik uit afleid dat hij, 17 jaar na de oorlog, ook voor Nederland nog erg belangrijk is.

Confronterender is het nieuws uit Nieuw Guinea. Daar wordt een Dakota van de luchtmacht, die op weg was van Merauke naar Biak, sinds vanmiddag 4 uur vermist. Het ANP: “Aan boord van de Dakota zijn 5 bemanningsleden en 2 passagiers. Het zijn 1e luitenant Bieger, sergeant 1e klas Brochard, adjudant Rudolf en sergeant-majoor Akkerman, allen uit Rijswijk, en soldaat De Klerk uit Zwijndrecht. Als passagier waren aan boord mevrouw Verburg en haar baby. De familieleden zijn gewaarschuwd.”
Zeg dat wel, gewaarschuwd. En alle anderen nu ook. Op de radio.

Om 13.00 uur horen we: “De KLM zal met ingang van 1 september 100 telegrafisten op non-actief stellen. De maatregel is genomen omdat de communicatie tussen de vliegtuigen en de grond sterk is vereenvoudigd.”   Telegrafisten?   Wat klinkt dat ouderwets. Zoiets als marconist. Lekker seinen naar de verkeerstoren. We komen eraan !

 

Foto:  Dakota in Indonesië  (coll. Nationaal Archief)

27 juni 2022

284 - uit het radionieuws van 27-6-1962: auntie Beep

De nieuwslezer meldt ons vanochtend, 60 jaar terug, dat in het ziekenhuis te Purmerend een hoeveelheid radio-actief radium is zoekgeraakt. Later op de dag blijkt dat het in een verbrandingsoven is terechtgekomen en dat een boer uit de omgeving de sintels inmiddels als verharder op zijn erf heeft verspreid. Die moeten dus weer terug.

Ontwikkelingen in het omroepbestel zijn altijd smakelijke kost, vooral voor pers en omroep zelf, en dus ook in het ANP-nieuws. Dat besteedt vandaag om 13.00 uur uitgebreid aandacht aan ons eeuwige voorbeeld Engeland, waar naast BBC en het commerciële ITV, een derde tv-net is te vergeven. “De commissie Pilkington heeft de regering geadviseerd het derde televisienet niet aan de commerciële televisie te geven, maar aan de BBC. Na twee jaar studie is de commissie tot de slotsom gekomen dat de uitzendingen van de Engelse commerciële televisie aanzienlijk te tekort schieten. De programma’s hebben geen inhoud.”
Een commissie met een dergelijk heldere stellingname kan ik me in Nederland niet herinneren.

26 juni 2022

283 - uit het radionieuws van 26-6-1962: weeldebelasting

Vanavond om 7 uur meldt het ANP-nieuws dat de Tweede Kamer “met 72 tegen 45 stemmen de brugklasse aanvaardt. Dit betekent dat in het eerste leerjaar van de gymnasia, de athenea, de HAVO- en de MAVO-scholen dezelfde vakken moeten worden onderwezen. Alleen voor het gymnasium kan daaraan Latijn worden toegevoegd.” Ik ben van vóór de Mammoetwet. Maar ik begrijp hieruit dat vanaf toen iedereen hetzelfde brugklaspakket kreeg?
De Tweede Kamer heeft ook de omzetbelasting aangepast door een aantal artikelen uit het weeldebelasting tarief van 18% te halen. Het gaat dan bijvoorbeeld om koelkasten en autobanden. “Het begrip ‘luxe’ moet naar de mening van staatssecretaris van den Berge voorzichtig worden gehanteerd. Particuliere vliegtuigen bijvoorbeeld zijn uit het hoge tarief gelicht om het vliegen aan te moedigen, en ter wille van het spuitvliegen voor de landbouw.”
Ik geloof niet dat het begrip ‘weeldebelasting’ nog bestaat. Jammer. Iedere Prinsjesdag even de lijst luxegoederen bijstellen.
Goed voor de mythevorming is het bericht van 7 uur ‘s-ochtends: “50 militairen van het Franse Vreemdelingenlegioen zijn in het Suezkanaal gesprongen toen hun schip, op weg naar Madagascar, Port Saïd naderde. Enkelen zijn verdronken, 15 zijn gearresteerd. De deserterende legionairs waren voornamelijk Fransen, Duitsers en Oostenrijkers.”
Die hadden er kennelijk geen zin meer in.

25 juni 2022

282 - uit het radionieuws van 25-6-1962: vitesse limitée

Voor alle vakantiegangers komende zomer breng ik in herinnering het 22.30 uur bulletin van Radionieuwsdienst ANP van 25 juni 1962:
“In Frankrijk is voor alle soorten voertuigen de snelheidsbeperking opgeheven, behalve in de bebouwde kom. Vorig jaar gold in de zomermaanden een regeling waarbij op zaterdagen en zondagen niet harder mocht worden gereden dan 90 km per uur. Deze verordening is nu ingetrokken.”   Kortom: gassen!   Karren maar.
Ik ben er nu al lang niet meer geweest, maar ik herinner me op de autoroute du soleil van die mega ongelukken, liefst op de andere weghelft. Zo’n hoop uitgebrande wrakken boven op elkaar, gesmolten asfalt, een hoop politie en ziekenauto’s erom heen, en daar dan 8 km file achteraan.  Jongens, nog maar 300 km op de péage en dan zijn we er.
Op de autoput door Joegoslavië had je ook van die taferelen. Alleen schoven ze daar de wrakken in de berm. Een evocatieve waarschuwing, maar die gold natuurlijk vooral de anderen.

foto  Ingwik / creative commons

24 juni 2022

281 - uit het radionieuws van 24-6-1962: rassendiscriminatie

Hotel Rauch in Scheveningen is door een felle brand verwoest, meldt het nieuws van 60 jaar terug. Het is te flauw, maar hier komt toch een vlaagje ‘nomen est omen’ gevoel langs.
En dan om acht uur: “President Kennedy heeft een onderzoek bevolen naar discriminatie tegen leden van de Amerikaanse strijdkrachten en hun gezinnen op grond van ras en godsdienst. De onderminister voor Afrikaanse zaken, Mennen Williams, heeft verklaard dat rassendiscriminatie in de VS een ernstige hinderpaal is voor de politiek van de VS in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.  Hij zei dat de Russen hiervan gebruik maken in hun propaganda tegen Amerika. Het feit dat ze zelf discrimineren schijnt niemand op te vallen, aldus Mennen Williams.”
Dat is wel apart om zo iemand te horen zeggen dat we aan discriminatie een eind moeten maken omdat het politiek lastig ligt en de Russen er misbruik van maken.  Kortom, ik schop mijn vrouw niet meer omdat de buurman het zo’n vervelend geluid vindt.

foto:  Lwandle Migrant Labour Museum (creative commons) 

23 juni 2022

280 - uit het radionieuws van 23-6-1962: Koekkoek

Radionieuwsdienst ANP, 23 juni 1962, 18.00 uur:  “In Cardiff in Wales hebben enkele tienduizenden mijnwerkers en hun gezinsleden gedemonstreerd tegen de legering van Duitse troepen in Wales. Duitse pantsereenheden oefenen al enige tijd bij Castlemartin.”
Dat is nieuw voor mij. Ongeveer 50.000 Britse militairen maken deel uit van het Rijnleger, nog steeds de bezettingsmacht van de geallieerden in West-Duitsland. Maar dat ze Duitse soldaten tegelijkertijd laten oefenen in Wales, dat wist ik niet. Ik zie gelijk de TV-serie Dad’s Army  voor me, waarin alles wat alleen maar Duits klinkt 100% wordt gewantrouwd en liefst direct moet worden neergeschoten.

Nee, dan onze minister van OKW, Jo Cals. Die pakt het vriendelijker aan als hij in Kleef, Duitsland, een tentoonstelling opent in het Koekkoekshaus. Koekkoekshaus? Dat was de woning van de schilder Koekkoek in zijn Kleefse periode.   Na klar.

 

 

 

afbeelding:  Barend Cornelis Koekkoek,  Middelburg 1803 - Kleef 1862

22 juni 2022

279 - uit het radionieuws van 22-6-1962: de Telstar

“Volgende maand” zo meldt het ANP op de radio, “zal een proef worden genomen met een directe televisie-uitzending van Amerika naar Europa en omgekeerd. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een aardsatelliet, die de naam Telstar krijgt. Deze zal begin juli worden gelanceerd van de basis Cape Canaveral.”

Ik heb hem even opgezocht op YouTube. Er zijn prachtige archieffilmpjes over de lancering en het eerste gebruik. Het ding zelf is een soort grote discobal, omdat de buitenkant helemaal is bedekt met zonnecellen die hem de energie moeten leveren. En als hij eenmaal in de goede baan zit gaat de president van AT&T -die Telstar heeft gemaakt- via de satelliet telefoneren met Lynden Baines Johnson, mister vice president of the US.   Ronkende woorden gaan over en weer. Our conquest of space, great satisfaction of all US citizens, fine commercial enterprise, etc. etc. Voor alles is een eerste keer.

 

Foto:  telstar satellyte  (creative commons)

21 juni 2022

278 - uit het radionieuws van 21-6-1962: ballonvaren

"Luns in Kiel" staat boven een bulletin van 13.00 uur. Een verlaat carnavalsfeestje? Nee, onze minister van Buitenlandse Zaken, zijne excellentie mr. Joseph Luns sprak bij gelegenheid van de zeilfestijn de Kieler Woche in het West-Duitse Kiel.
Verder Binnenlands Nieuws: De prinsessen Beatrix en Irene hebben gisteravond Macbeth bezocht, in het kader van het Holland Festival opgevoerd door de Engelse ‘Old Vic Company’.
Ballonvaarders, opgestegen in Musselkanaal (Gr) op weg naar de Adriatische zee, zijn overvallen door een draaiing van de wind en zullen nu ergens in Denemarken landen. Het ANP: “De ballonvaarders hebben een boodschap bij zich van burgemeester Knotnerus van Onstwedde voor zijn ambtgenoot in het Italiaanse dorp Vilafranca di Verona.”   Daar zullen dus wel een paar francobolli moeten worden opgeplakt, wil die boodschap nog ter bestemde plaatse aankomen.

 

 

 

 

 

 

afb.  Japanse prent uit 1860 van Miyagi Gengyo  (creative commons)

20 juni 2022

277 - uit het radionieuws van 20-6-1962: handvaardigheid

Volop discussie vandaag, 60 jaar geleden, in de Kamer over de introductie van de Mammoetwet. Mw. Haya van Someren Downer (VVD) diende een voorstel in om het atheneum vijfjarig te maken, in lijn met de vijfjarige HBS van Thorbecke. Minister Cals ontraadde dit voorstel met klem “omdat de vijfjarige HBS, vooral de HBS-A, bepaald ontoereikend is gebleken als voorbereiding op de universitaire studie.”
Zo, daar kunnen de HBS-ers het weer mee doen.
“De Kamer is daarna de bespreking begonnen van het lesrooster van de gymnasia en de athenea. Er was aanvankelijk wel bezwaar tegen de invoering in dit rooster van de nieuwe vakken maatschappijleer en handvaardigheid. Maar amendementen op dit punt werden ingetrokken nadat minister Cals deze vakken van groot belang had genoemd voor de totale vorming van de toekomstige intellectuelen.” Correct! Ik heb dat reuze gemist op school. En waar leerde ik dan een fitting monteren, een deur afhangen, kwasten schoonhouden of glas snijden. Bij de padvinderij, meer speciaal bij Zeeverkennersgroep Sint Franciscus te Roermond (ja, ja). En let op, wie had in mijn geboortestad bij dezelfde groep gezeten: de minister van OK&W, Jo Cals (1914-1971).

 

 

 

 

Foto:  mr. Jo Cals  Minister van OKW 1952-1963,  MP van 1965-1966

19 juni 2022

276 - uit het radionieuws van 19-6-1962: Koenen en Endepols

In de Tweede Kamer staan 100 amendementen op de rol, waarmee partijen de Mammoetwet willen aanpassen. Vandaag, 60 jaar geleden, zijn er drie behandeld, waarvan één afkomstig van de heer Tilanus (CHU) die voorstelt het woord ‘basisonderwijs’ te vervangen door weer gewoon lager onderwijs. Hij heeft het niet gered.
De politie vermoedt dat de brand gisteren in de RK Kerk te Maassluis is aangestoken. Daar gaat de beeldenstorm dus nog even door.
In Maastricht is overleden doctor Endepols, de helft van ‘M.J. Koenen en H.J.E. Endepols, Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal’.  Dat was bij ons destijds het enige en dus zeer beduimelde woordenboek in huis.
En dan is er vandaag het eerste lustrum van de RK Vereniging voor Bejaardentehuizen. "Voorzitter Duijnstee meende dat als er in dit tempo wordt doorgebouwd over tien jaar het punt van verzadiging zal zijn bereikt. Als de concurrentiestrijd tussen de bejaardenhuizen dan losbrandt zullen de slecht beheerde en slecht onderhouden huizen leeglopen, meent Duijnstee, evenals de huizen die star vasthouden aan het zalensysteem. Duijnstee brak een lans voor een algemene zakgeldregeling voor bejaarden. Volgens mij moet je zolang mogelijk proberen weg te blijven, van wat voor huis dan ook. Toen en nu.

18 juni 2022

275 - uit het radionieuws van 18-6-1962: drinkwater

Boeiend nieuws vandaag op de radio. De provincie Noord Holland en de gemeente Amsterdam, de eigenaars van Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland, hebben besloten een tweede pijp aan te leggen. Daarmee zou 80 miljoen kubieke meter water extra kunnen worden vervoerd vanuit de Lek bij Jutphaas naar de duinen bij Velsen en Vogelenzang. Het project moet in 1966 klaar zijn. Wanneer de eerste pijp is gelegd, staat er niet bij. Maar blijkbaar is het dus van die tijd dat wij hier in Amsterdam massaal duingefilterd water uit de Rijn drinken. De rivier waar 700 km stroomopwaarts de Fransen met hun kalimijnen in de Elzas tot voor kort nog dagelijks honderden tonnen zout in loosden. En wij maar filteren. Niettemin, je kunt van Amsterdam een hoop zeggen, maar het water is hier het lekkerste van de hele wereld. Dèh !

foto: Anita Martinz / creative commons

17 juni 2022

274 - uit het radionieuws van 17-6-1962: Franco

Na tientallen kernproeven in de dampkring is het nu toch zover: In de melk, die in het middenwesten van de VS wordt geproduceerd, wordt een hoog gehalte radioactief jodium aangetroffen als gevolg van de kernproeven in de Stille Oceaan. Dit heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst in Washington bekend gemaakt. Men put zich uit om duidelijk te maken dat het allemaal geen kwaad kan.
Om 17.00 uur horen we dat Leo Horn in Chili de ‘Zilveren Fluit’ heeft ontvangen uit handen van de FIFA-president, vanwege verrichte diensten tijdens het WK.
En generaal Franco schiet uit zijn slof. “In Valencia deed het Spaanse staatshoofd een felle aanval op de buitenlandse pers. Sommige buitenlandse correspondenten, aldus Franco, schrijven precies het omgekeerde van wat de Spaanse voorlichtingsfunctionarissen hun vertellen. Daaruit blijkt naar zijn mening dat een vrije pers geen reden van bestaan heeft. Persvrijheid is geschiedenis geworden. Aldus generaal Franco.”
Daar is geen speld tussen te krijgen. Alhoewel? Als hij die voorlichters nu het omgekeerde laat vertellen, dan komt alsnog in de krant wat hij graag gedrukt ziet.

 

 

 

 

foto:  General Franco in 1975  (public domain) 

16 juni 2022

273 - uit het radionieuws van 16-6-1962: Bartje, Marco en Lex

Weinig spectaculairs, deze zaterdag zestig jaar geleden. Dat vond het ANP ook en besloot ons om 20.00 uur dan maar te verblijden met het nieuws dat in de Overijsselse plaats Heino de wedstrijden om het landelijke kampioenschap van de Nederlandse bond voor de diensthond is gehouden. “De wachtmeester van de Rijkspolitie A. Bos uit Nieuw Scheemda werd met ‘Bartje’ eigenaar van de titel. Tweede werd A. Groetelaars van de spoorwegrecherche uit Utrecht met ‘Marco’ en als derde eindigde hoofdagent van politie J. van Spreuvel uit Eindhoven met ‘Lex’. Er waren enkele duizenden toeschouwers in Heino.”
Toch fijn om hier op zaterdagavond om 8 uur van op de hoogte te worden gebracht. Zelf heb ik het toen gemist. Ik zat waarschijnlijk met gekamde haartjes op de bank, een boek van Arendsoog op mijn knieën.

15 juni 2022

272 - uit het radionieuws van 15-6-1962: Hollands Nieuws

Zeer Hollands jaren 60 nieuws, vandaag op de radio. Om 8 uur al krijgen we te horen dat de spoorlijn Steenwijk-Makkinga-Gorredijk zal worden opgeheven. Zo, hup, bij het ontbijt.
Om 13.00 uur horen hoe mr. Roosjen, voorzitter van de NCRV, naar aanleiding van het idee om een derde Hilversumse radiozender te starten, een bondige samenvatting van het Nederlandse omroepbestel heeft gegeven. Het ANP: “Het 3e radioprogramma kan volgens mr. Roosjen gerust aan omroepverenigingen worden toevertrouwd. Omroeporganisaties zijn geen monopoliejagers, andere gegadigden moeten zendtijd kunnen ontvangen, maar wel op voorwaarden die in de wet zijn vastgelegd.” Zo was het toen en zo zal het dus altijd blijven.
Opwindender nieuws kwam uit Haarlem waar een jongen van 18 uit Heemstede is aangehouden omdat hij een bank in Luxemburg voor 20.000 gulden zou hebben opgelicht. “De jongeman zou de bank telefonisch hebben bewogen 5 duizend dollar van de rekening van een Amerikaan over te maken naar Amsterdam. De Haarlemse recherche greep in op het moment dat de jongen wilde wegrijden in een nieuwe sportwagen die hij zich had aangeschaft.” Leuk geprobeerd, maar mislukt. Dat overbodige woordje ‘zich’ moet duidelijk maken dat deze jongeman te hebberig was. En één dollar deed dus blijkbaar vier gulden, toen in 62.

14 juni 2022

271 - uit het radionieuws van 14-6-1962: proefje mislukt

Een geruststellend bericht om half elf vandaag op de radio. Het ANP: “De voorgenomen Amerikaanse kernproef op grote hoogte zal maandag worden genomen. Na zonsopgang zal de bom op enkele honderden kilometers boven het Johnston-eiland in de Stille Oceaan tot ontploffing worden gebracht. Zij (bom is vrouwelijk, PvW) zal een kracht hebben van meer dan één megaton. Een eerst kernproef op grote hoogte is vorige week mislukt. De raket die de bom voortstuwde raakte uit haar koers en moest worden vernietigd. Daarbij is de bom NIET ontploft.”
Hoe het verder met haar is afgelopen, meldt het radionieuws ons niet. Misschien cirkelt ons bomke nog rond de aarde, wachtend op nadere instructies of een ontmoeting, met bijvoorbeeld iets. Een heleboel mensen geloven immers in iets.   Dus..., je weet het niet.

13 juni 2022

270 - uit het radionieuws van 13-6-1962: ingemetseld

Nieuws uit de eigen regio, vandaag 60 jaar geleden op het radionieuws. De gemeenteraad van Amsterdam heeft met 24 stemmen voor en 10 tegen besloten over te gaan tot fluoridering van het drinkwater.
En om 8 uur: “In Diemen bij Amsterdam is de eerste zelfbedieningsgroothandel officieel geopend. Het gebouw heeft een oppervlakte van 14.000 vierkante meter. De voorzitter van de Kamer van Koophandel, meester Delprat, opende het bedrijf door het inmetselen van een geluidsband. Op deze band is vastgelegd hoe enkele deskundigen denken over de ontwikkeling van het distributieproces in de komende tien jaar.”
Tsjezus, wat spannend. Ik zou zeggen onmiddellijk uitbreken die band en, als ware het de zwarte doos uit een verongelukt vliegtuig, direct doorsturen naar TNO voor nadere ontcijfering. Stel je voor, ‘enkele deskundigen over het distributieproces’. In de komende tien jaar!

Foto:  de Maxis in Diemen in 1974 (Rob Mieremet, Anefo, coll NA)

12 juni 2022

269 - uit het radionieuws van 12-6-1962: parkeerdruk

De ANP-radionieuwsdienst om 22.30 uur: “De chef van de Amsterdamse verkeerspolitie, commissaris Kessler, meent dat gebrek aan verkeersfatsoen en de egocentrische instelling van veel automobilisten er de oorzaak van zijn, dat de verkeersproblemen in het nauwe centrum van de hoofdstad onnodig ingewikkeld zijn. Veel automobilisten trekken zich volgens de heer Kessler niets aan van parkeer- en stopverboden. Vorig jaar werden in Amsterdam 75.000 processen verbaal opgemaakt. De grote opstoppingen langs de Amsterdamse grachten worden voornamelijk veroorzaakt door het dubbel parkeren.”
Problemen hebben de neiging uit te dijen, te verergeren, liefst logaritmisch. Maar er zijn een paar kwesties die je in een (half) mensenleven ziet verbeteren of zelfs opgelost worden. Eén daarvan is het water in de Rijn en de Maas, waar je midden jaren zestig geacht werd niet in te gaan zwemmen zonder doodsverachting. Zo giftig en smerig het toen was, zo schoon is het nu. Zalm en steur maken weer een kans. En zo lijkt het ook met het verkeer in de Amsterdamse binnenstad. Goed, er rijdt wel eens een knol met een biervat op wielen voor je die de zaak ophoudt, maar vergeleken met wat je ziet op filmpjes uit de jaren zestig zijn de straten en grachten nu oases van rust. Op de Torensluis bijvoorbeeld (waar het beeld van Multatuli staat) stonden vroeger 80 auto’s geparkeerd, in vier rijen dik. Vandaag de dag: nul.

Foto:  Leidseplein  (collectie Stadsarchief Amsterdam)